Spotkanie inauguracyjne projektu PIONIER-LAB

19 stycznia 2021 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu PIONIER-LAB. W pierwszej części spotkania kierownik projektu przedstawił główne aspekty projektu oraz odpowiadał na pytania pozostałych uczestników spotkania. W drugiej części zostały poruszone tematy związane z finansami projektu. W trzeciej części liderzy poszczególnych laboratoriów przedstawili cele budowy tych laboratoriów, elementy niezbędne do funkcjonowania laboratoriów, harmonogram prac, a także partnerów zaangażowanych w prace przy danym laboratorium.

W spotkaniu udział wzięło ponad 100 osób z 21 Jednostek Wiodących będących członkami konsorcjum PIONIER-LAB. Z powodu ograniczeń spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Webex.