O projekcie

Projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji zakłada budowę nowych, unikalnych laboratoriów badawczych i wykorzystanie istniejącej krajowej sieci światłowodowej PIONIER. Głównym założeniem projektu PIONIER-LAB, który znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, jest udostępnienie platformy dla jednostek naukowych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych. W ramach projektu PIONIER-LAB planowane jest utworzenie 8 specjalizowanych laboratoriów:

  • Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych
  • Rozproszone Laboratorium Czasu i Częstotliwości
  • Smart Kampus jako Laboratorium Smart City
  • Regionalne „Żywe” Laboratoria Innowacji inspirowane ICT
  • Laboratorium Usług Chmurowych
  • Laboratorium Symulacji Wieloskalowych
  • Laboratorium i Usługi e-szkoleń (w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią)
  • Laboratorium Preinkubacji