Konsorcjum

W skład konsorcjum PIONIER-LAB wchodzi 21 Jednostek Wiodących:

 1. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk- Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 2. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet
 4. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
 5. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 6. Politechnika Białostocka
 7. Politechnika Częstochowska
 8. Politechnika Gdańska CI TASK
 9. Politechnika Koszalińska
 10. Politechnika Łódzka
 11. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 12. Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 13. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 14. Politechnika Świętokrzyska
 15. Politechnika Wrocławska
 16. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 17. Uniwersytet Opolski
 18. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 19. Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 20. Uniwersytet Zielonogórski
 21. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Instytut Badawczy